- تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی پارسیان - بانک کشاورزی - بانک ملت - بانک صادرات - بانک سپه - خدمات درمانی - نیروی مسلح

راهنمای جوابدهی

.Shabestari Lab

 دریافت نتیجه آزمایش هرروز فقط 5 الی 7 بعدازظهر

جوا بدهی به هیچ عنوان تلفنی انجام نمی شود. به   منظور دریافت جواب از سایت آزمایشگاه،به قسمت جوابدهی آنلاین، جوابدهی مراجعین مراجعه کرده و برای نام کاربری شماره ی پذیرش خود را بطور کامل وارد کنید، برای مثال  051234 و برای رمز عبور شماره تلفن همراه خود را که در آزمایشگاه ثبت شده است را وارد نمایید