- تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی پارسیان - بانک کشاورزی - بانک ملت - بانک صادرات - بانک سپه - خدمات درمانی - نیروی مسلح

ساعات کاری

.Shabestari Lab

 ساعات کاری آزمایشگاه همه روزه غیر از روزهای تعطیل از ساعت 7 صبح الی 8 شب

ساعت نمونه گیری از بیماران از ساعت هفت صبح الی هفت شب بطور یکسره می باشد.

دریافت نتیجه آزمایش هرروز فقط 5 الی 7 بعدازظهر می باشد