- تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی پارسیان - بانک کشاورزی - بانک ملت - بانک صادرات - بانک سپه - خدمات درمانی - نیروی مسلح

انگل شناسی

بخش های آزمایشگاه

 این بخش شامل نمونه های مدفوع بیماران می باشد که مدفوع بیماران به شکل میکروسکوپی شامل دو نوع است :

  • نوع  انگل های کرمی
  • نوع انگل تک یاخته ای

انگل چیست

موجوداتی که جهت تهیه غذا، به شکل موقت و یا دائم در سطح خارجی و یا داخل بدن موجودات زنده دیگر زندگی می‌کنند، انگل می گویند. علم انگل شناسی به رابطه این موجودات با میزبان خود می‌پردازد.
جنبه‌های زندگی انگلی : نحوه زندگی انگلی اصولا قابل لمس و درک نمی باشد ، زیرا روابطی که مابین انگلها و میزبان آنها وجود دارد بسیار پیچیده و مشکل است. انگل شناسی یکی از چهار جنبه گوناگون از سیمبیوزیس می باشد.

سیمبیوزیس

هر موجود زنده اولیه‌ ای که کل زندگی خود را به همراه موجود دیگر از جنس دیگری سپری می کند را یک سیمبیونت یا سیمبیوت می‌نامند. چهار گونه از سیمبیوتیک شناخته شده است. ولی خط تفکیک مابین آنها به طور کامل دقیق نمی باشد.

انواع مختلف سیمبیوزیس که شناخته شده‌اند:

  1. فورزیس
  2. کومنسالیسم
  3. پارازیتیسم
  4. موچوآلیسم

فورزیس: ازلحاظ متابولیکی و یا غیر از آن در ما بین آنها وجود ندارد.از نمونه های این نوع زندگی، انتقال باکتریها به وسیله متصل شدن به پای حشرات می باشد. پرواز حشره از مکانی به مکان دیگر موجب انتقال باکتری می‌شود، اما هیچ اجباری در ارتباط از دو طرف نیست و در کل یک رابطه تصادفی می باشد .
کومنسالیسم: به عنوان مثال در شرایط محیطی دریایی، رابطه ای که در ما بین آمفی پریون پرکولا یا کنتروکاپروس آکوله آتوس با شقایق دریایی است، می توان نام برد. همچنین ماهی مابین خارهای شقایق دریایی زندگی می‌کند، درصورتی که هیچ آزاری از سوی میزبان نمی‌بیند. ترشحات ماهی موجب حفاظت در برابر نماتوسیتهای میزبان می شود. یک لایه حفاظتی ماهی ایجاد می‌کند، که بعد از ورود و خو گرفتن نخست ماهی می باشد . بعد ازداخل شدن ماهی به درون خارهای شقایق دریایی، عمل حفاظتی نیز صورت می پذیرد، ماهی از آسیب ماهی خوارها به دلیل وجود نماتوسیتهای میزبان در امان می ماند. علاوه بر محافظت ، ماهی از تغذیه میزبان نیزبهره می برد .
پارازیتیسم: پارازیتیسم زندگی اجباری دو موجود با یکدیگر می باشد که انگلی که کوچکتر می باشد و از لحاظ متابولیکی با میزبان در ارتباط می باشد. ارتباط ممکن است دائمی باشد. مانند کرمهای پهن نواری شکل که این کرم ها در درون روده پستانداران رویت می‌شوند و ممکن است موقتی باشند. مانند پشه‌ها ، ککها و…  پارازیتیسم یک رابطه اجباری می باشد، زیرا انگل به شکل عادی نمی‌تواند بدون ارتباط و تماس با میزبان خود پایداری داشته باشد .
موچوآلیسم: زندگی گلسنگها هست که ترکیبی از قارچها و آلگها می باشد. در طی این ارتباط ، آلگها مقدار قابل توجهی ترکیبات آلی تولید کرده که این مواد توسط قارچها مصرف می‌ گردد. در صورتی که قارچها نیز آب و مواد معدنی که مورد نیاز آلگها را تولید کرده ند.این عمل موجب می شود آنها از خشک شدن و خطر نور شدید محافظت شود.
عفونت و بیماری انگلی

در انتقال انگلها باید سه عامل وجود داشته باشد : منبع عفونت ، راه انتقال و وجود میزبان حساس. ترکیب عوامل بالا ، تعیین می کند که شیوع انگل در زمان و مکان مشخص بوده .طرقی که انگل از طریق آنها از منبع نخست به میزبانان حساس می رسد فرق دارد.

تشخیص

یک پزشک با نشانه ها و علائمی که موجود هست می تواند بیماری انگلی را بشناسد اما در موارد غیرطبیعی ممکن است علائم گیج کننده باشد که هیچ تابلوی بالینی واضحی نتواند آن را نشان ندهند. بسیاری از عفونتها به خصوص عفونتهای کرمی، علائم کم و غیر مشخصی داشته باشد و از شکل بالینی قابل افتراق نباشند. تشخیص آخر و روش های درمانی صحیح نیاز به شناسایی انگل در مکان آزمایشگاه را دارد.

درمان

انجام درمان موفقیت آمیز شخص بیماربه عواملی نظیر اقدامات پزشکی و شیوه های جراحی ، دقت به وضعیت غذایی و دارو درمانی اختصاصی می باشد . پزشک نیز باید بتواند همکاری آگاهانه ، شناسایی صحیح بیماری و انتخاب شیوه های جلوگیری از شیوع عفونت را نیزدر نظر بگیرد. در زمان 10 تا 15 سال اخیر پیشرفتهای چشمگیری دردرمان بیماریهای انگلی انجام شده است. امروزه داروهای تاثیرگذار وتاحدی غیر سمی گوناگونی برای درمان اغلب بیماریهای انگلی در دسترس می باشد .