- تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی پارسیان - بانک کشاورزی - بانک ملت - بانک صادرات - بانک سپه - خدمات درمانی - نیروی مسلح

بیوشیمی

بخش های آزمایشگاه

خون مایعی است که با توجه به آن می توان به بسیاری از بیماری‌ها و اختلالات بدن و اثر تغذیه روی آن پی برد. همواره مقادیر ثابتی از مواد در خون وجود دارد که با آزمایش خون می توان به میزان این فاکتورهای خونی در بدن پی برد. این فاکتورها شامل مواد شیمیایی موجود در خون مانند میزان گلوکز یا همان قند خون (قبل و بعد از خوردن صبحانه)، اوره، اسید اوریک و انسولین، انواع مواد لیپیدی مانند تری‌گلیسیرید، لیپوپروتئین‌ها، املاح مانند سدیم، پتاسیم، کلسیم، لیتیم، آهن، فسفر، آنزیم‌ها مانند آسپارتات آمینوترنسفراز، گلوتامیک-اگزالواستیک ترانس‌آمیناز و…، هورمون‌ها مانند هورمون‌های تیروئید و پروتئین‌ها مانند آلبومین، فریتین، ترنسفرین، هموگلوبین هستند.

هر کدام از این فاکتورها با واحدهای ویژه بیان می‌شوند که به صورت گرم و میلی‌گرم در لیتر خون، تعداد در واحد حجم خون، درصد حجمی از خون و … گزارش میشوند در علم آزمایشگاهی به این فاکتورها اندکس می گویند.

اندکس ها در بازه‌ خاصی نرمال در نظر گرفته می‌شود و اگر کم‌تر یا بیشتر از این بازه باشد به عنوان وجود مشکل یا بیماری در نظر گرفته می‌شود.

برای مثال تشخیص کم‌خونی به دلیل داشتن عوامل متعدد طی چند مرحله و با جستن نشانه‌های دیگرهمچون وضعیت عمومی بدن، حالات روحی و دردهای مناطق گوناگون تشخیص داده می‌شود.

در بخش بیوشیمی آزمایش‌های قند، اوره، کراتینین، کلسترول، تری‌گلیسیرید، اسیداوریک، بیلی‌روبین(D و T)، کلسیم، فسفر، پروتئین، آلبومین، یونوگرام، SGOT، SGPT، AIP، LDH و گازومتری و…. انجام می‌شود که لیست کامل آنها در بخش تست های آزمایشگاهی ذکر شده است.