- تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی پارسیان - بانک کشاورزی - بانک ملت - بانک صادرات - بانک سپه - خدمات درمانی - نیروی مسلح

انجام آزمایش PCR (نمونه گیری از حلق و بینی )

ویژه پزشکان
portfolio image

انجام ازمایش PCR توسط نماینده ی آزمایشگاه آزادی در منزل